Gebruikershandleiding

VEILIGHEID EN BEHANDELING

Belangrijke veiligheidsinformatie voor uw IONNYK kader

WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken of andere verwondingen, of schade aan uw IONNYK kader of andere eigendommen. Lees alle veiligheidsinformatie hieronder voordat u uw IONNYK kader gebruikt.

BEHANDELING

Behandel uw IONNYK kader voorzichtig. Het is gemaakt van metaal, glas en plastic en heeft gevoelige elektronische componenten binnenin. Plaats uw IONNYK kader op een rechte en betonnen muur, een stabiel werkblad, of gebruik een andere veilige manier om uw IONNYK kader op te hangen. Wij raden u aan de meegeleverde muurbevestiging te gebruiken wanneer u uw IONNYK kader aan een muur hangt. Controleer of de meegeleverde muurbevestiging, eenmaal geplaatst volgens de meegeleverde IONNYK installatiegids, en uw IONNYK kader perfect op elkaar passen. Uw IONNYK kader kan beschadigd raken als het valt, verbrandt, doorboord of geplet wordt, of als het in contact komt met vloeistoffen, oliën en lotions. Gebruik geen beschadigd IONNYK kader, zoals een kader met gebarsten glas of e-papier, omdat dit letsel kan veroorzaken.

ONDERHOUD

U kunt uw IONNYK frame het beste schoonmaken met een zachte, licht vochtige doek.

Als u al vloeistof op het scherm hebt gebruikt, droogt u het zo snel mogelijk af om te voorkomen dat het achter het frontglas terechtkomt of door de ophanggaten van het kader en andere gaten naar binnen komt. Deze richtlijnen gelden zowel voor het glas als voor de behuizing (frame, body, behuizing, achterkant). Vocht op of bij het frame moet worden vermeden, omdat het kortsluiting in de elektronische componenten kan veroorzaken. Om te voorkomen dat iemand een schok krijgt, haalt u de stekker uit het stopcontact als u het apparaat oplaadt om het schoon te maken. Veeg uw IONNYK frame voorzichtig schoon om krassen te voorkomen.

BLOOTSTELLING AAN VLOEISTOFFEN

Houd uw IONNYK frame uit de buurt van vloeistofbronnen, zoals dranken, oliën, lotions, gootstenen, badkuipen, douchecabines, enzovoort. Bescherm uw IONNYK frame tegen vochtigheid of nat weer, zoals regen, sneeuw en mist.

OPLADEN

Laad uw IONNYK frame alleen op met de meegeleverde voedingsadapter en USB-C laadkabel, of met een voedingsadapter en kabel van derden die compatibel zijn met USB-C en voldoen aan de toepasselijke internationale en regionale regelgeving en veiligheidsnormen, waaronder IEC 60950-1. Andere voedingsadapters voldoen mogelijk niet aan de toepasselijke veiligheidsnormen, en opladen met dergelijke voedingsadapters kan een risico op overlijden of letsel inhouden.

Het gebruik van beschadigde voedingsadapters of kabels, of het opladen wanneer er vocht aanwezig is, kan brand, elektrische schokken, letsel of schade aan uw IONNYK frame of andere eigendommen veroorzaken. Wanneer u de meegeleverde stroomadapter en USB-C oplaadkabel gebruikt om uw IONNYK frame op te laden, zorg er dan voor dat de USB-C oplaadkabel volledig in de stroomadapter is gestoken of gemagnetiseerd is voordat u de stroomadapter in een stopcontact steekt.

LANGDURIGE BLOOTSTELLING AAN HITTE

Uw IONNYK frame en zijn Power Adapter kunnen warm worden tijdens het opladen. Het IONNYK frame en de stroomadapter voldoen aan de toepasselijke normen en limieten voor oppervlaktetemperatuur zoals gedefinieerd door de International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1). Maar zelfs binnen deze grenzen kan langdurig contact met warme oppervlakken ongemak of letsel veroorzaken.

Om de kans op oververhitting of hittegerelateerde verwondingen te verminderen, moet u altijd zorgen voor voldoende ventilatie rond de IONNYK stroomadapter en voorzichtig te werk gaan. Gebruik uw gezond verstand om situaties te vermijden waarin uw huid langdurig in contact komt met een apparaat of de stroomadapter wanneer het in werking is of op een stroombron is aangesloten. Slaap bijvoorbeeld niet met het apparaat of de netadapter als het op een stroombron is aangesloten. Plaats het apparaat of de adapter niet onder een deken, kussen of uw lichaam wanneer het apparaat of de adapter op een stroombron is aangesloten. Wees extra voorzichtig als u een lichamelijke aandoening heeft die uw vermogen om warmte tegen het lichaam aan te voelen beïnvloedt.

STROOMVOORZIENING

Doe een van de volgende dingen om de netadapter veilig te gebruiken en de kans op letsel of schade door hitte te verminderen:

Steek de stroomadapter rechtstreeks in een stopcontact. Als u de stroomadapterverlengkabel gebruikt, plaats de stroomadapter dan op een bureau, tafel of vloer op een goed geventileerde plaats. Plaats uw IONNYK frame of de voedingsadapter niet op een natte plaats, zoals bij een wastafel, badkuip of douchecabine, en sluit de voedingsadapter niet aan of af met natte handen. Haal de stroomadapter uit het stopcontact en maak alle kabels los als een van de volgende omstandigheden zich voordoet: De USB-C kabel of het netsnoer is gerafeld of beschadigd. – Het stekkerdeel van de stroomadapter, de pinnen of de adapterhouder zijn beschadigd. Uw IONNYK frame of Power Adapter is gevallen. Uw IONNYK frame of Power Adapter is blootgesteld aan regen, vloeistof of overmatig vocht. U vermoedt dat het IONNYK kader of de Power Adapter onderhoud of reparatie nodig heeft. – U wilt het IONNYK kader of de Power Adapter schoonmaken (gebruik alleen de aanbevolen procedure, beschreven in het hoofdstuk over schoonmaken van deze handleiding). Als er vuil op de stroompoort terechtkomt, verwijder dit dan voorzichtig met een droog wattenstaafje. Specificaties USB-C voedingsadapter: Vermogen/Watt: 5W – 10W Frequentie: 50 tot 60 Hz Netspanning: 100 tot 240 V Uitgangscircuit: 0.1 – 2A Uitgangsspanning: 3 – 12V Wees extra voorzichtig als u een lichamelijke aandoening heeft die uw vermogen om warmte tegen het lichaam te detecteren beïnvloedt.

REPARATIE

Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Open of demonteer uw IONNYK kader niet en probeer het niet te repareren of onderdelen te vervangen. Demontage van uw IONNYK-kader kan het beschadigen of u verwonden. Als uw IONNYK kader onderhoud nodig heeft, beschadigd is, slecht functioneert of in contact komt met vloeistof, neem dan contact op met IONNYK of een door IONNYK erkend reparatiecentrum, zoals een door IONNYK erkende serviceprovider. Als u probeert uw IONNYK kader te openen, loopt u het risico uw computer te beschadigen, en dergelijke schade wordt niet gedekt door de beperkte garantie op uw IONNYK kader.

INGEBOUWDE BATTERIJ

Probeer niet zelf de batterij te vervangen of te verwijderen – u kunt de batterij beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting en letsel. De ingebouwde batterij moet worden vervangen door IONNYK of een erkende dienstverlener en moet worden gerecycled of gescheiden van het huishoudelijk afval worden weggegooid. Gooi de batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke milieuwetten en -richtlijnen. Stel uw IONNYK frame niet bloot aan extreme warmtebronnen, zoals radiatoren of open haarden, waar de temperatuur meer dan 100°C (212°F) kan bedragen.

BLOOTSTELLING AAN RADIOFREQUENTIE

Het IONNYK kader maakt gebruik van radiosignalen om verbinding te maken met draadloze netwerken. Ga voor informatie over radiofrequentie-energie (RF) van radiosignalen en de stappen die u kunt nemen om de blootstelling te minimaliseren naar https://www.health.belgium.be/nl/blootstellingslimieten.

INTERFERENTIE MET MEDISCHE HULPMIDDELEN

Het IONNYK frame bevat onderdelen en radio’s die elektromagnetische velden uitzenden, waaronder magneten, die pacemakers, defibrillators en andere medische apparaten kunnen storen. Bewaar een veilige afstand tussen uw medische apparaat en het IONNYK frame. Raadpleeg uw arts en de fabrikant van medische apparatuur voor specifieke informatie over uw medische apparaat. Als u vermoedt dat het IONNYK frame uw pacemaker of een ander medisch apparaat stoort, stop dan met het gebruik van het IONNYK frame.

MEDISCHE AANDOENINGEN

Als u een medische aandoening heeft waarvan u denkt dat deze beïnvloed kan worden door het gebruik van IONNYK kader, raadpleeg dan uw arts voordat u het IONNYK kader gebruikt.

VERSTIKKINGSGEVAAR

Sommige accessoires van het IONNYK kader kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor kleine kinderen. Houd deze accessoires uit de buurt van kleine kinderen.

ACTIVITEITEN MET GROTE GEVOLGEN.

Uw IONNYK frame is niet bedoeld voor gebruik waar het falen van het apparaat kan leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige milieuschade.

Explosieve en andere atmosferische omstandigheden. Het gebruik van het IONNYK frame in een omgeving met een potentieel explosieve atmosfeer kan gevaarlijk zijn – met name in gebieden waar de lucht veel ontvlambare chemicaliën, dampen of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeders. Het blootstellen van het IONNYK frame aan omgevingen met hoge concentraties industriële chemicaliën, waaronder verdampende vloeibare gassen zoals helium, kan de functionaliteit van het IONNYK frame beschadigen of aantasten.

Let op alle symbolen en instructies en neem ze in acht.

NALEVING VAN DE EU-WETGEVING

IONNYK verklaart hierbij dat dit draadloze apparaat in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op ionnyk.com/euro/compliance. De vertegenwoordiger van IONNYK is INKcoming SA, Koningin Astridlaan 92, 1310 Terhulpen, België. Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt wanneer het in het frequentiebereik 2400 tot 2500 MHz werkt. Deze beperking geldt in:

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

BLUETOOTH

Bluetooth v5.1 Profielen GATT/GAP Maximaal vermogen 25mW Naleving van de volgende richtlijnen: • EN 60950-1: A2:2013 3.1 • EN 301 489-1 V2.1.1 et 3.1 (b) • EN 301 489-17 V3.1.1 • EN 300 328 V2.1.1 WIFI Draadloos lokaal netwerk (WLAN) 802.11 b/g/n Maximaal vermogen 100mW USB Type-C connector USB 2.0 volledige snelheid tot 3Mbaud Virtuele seriële poort COM 115200bps, 8 bits, geen pariteit, geen flow control. Compatibel met USB BCS 1.2 (Battery Charge Detection) specificaties, maakt opladen tot 2A met een USB-voeding mogelijk.

BATTERIJEN

1x pack Lithium-Polymeer 1S2P 3,6 V 12400 mAh, 210 g Max laadvermogen: 2480 mA Maximale ontlading: 6200mA Gemiddelde oplaadtijd: 8 uur voor Jane frames en 14 uur voor Linn frames. Beperkingen op het gebruik

Het gebruik van dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis wanneer het in de 2400 tot 2483,5 MHz-band werkt.

het frequentiebereik. Deze beperking geldt in : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR. Maximale vochtigheid: 90%RH Temperatuurbereik: 10°C tot 45°C Opslagtemperaturen: -20°C tot 60°C Niet blootstellen aan spatwater en op een droge plaats bewaren. Niet in de magnetron steken. Niet blootstellen aan hitte. Niet in het openbaar weggooien. Niet in het vuur gooien. Niet in de vuilnisbak gooien. Aan het einde van de levensduur van het product moet u het verplicht naar een afvalscheidingscentrum brengen.

Waarschuwing: Bevat lithium batterijen.

INFORMATIE OVER RECYCLING.

Het bovenstaande symbool geeft aan dat dit product en/of de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Wanneer u besluit zich van dit product en/of de batterij te ontdoen, doe dit dan in overeenstemming met de plaatselijke milieuwetgeving en -richtlijnen.

EUROPESE UNIE – INFORMATIE OVER RECYCLING

Het bovenstaande symbool betekent dat uw product en/of de batterij ervan in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Als dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, breng het dan naar een door uw gemeente aangewezen inzamelpunt. Gescheiden inzameling en recycling van uw product en/of batterij op het moment van verwijdering draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt.

2020 IONNYK Alle rechten voorbehouden. IONNYK en het IONNYK logo zijn handelsmerken van INKcoming NV, geregistreerd in België en andere landen.


CLOSE