RGPD

Bescherming van persoonsgegevens

De Verkoper is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via zijn Website en Applicatie worden verzameld tijdens en na de aankoop van een IONNYK kader.

Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van eventuele technische onderaannemers, zoals de host, de dienstverlener of een bankinstelling in het kader van een beveiligde betaling. De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens van de Koper om te voldoen aan de behoeften van de Bestelling, klantenbeheer, personeelsbeheer, statistieken en promoties in het kader van direct marketing indien de Koper de communicatie van nieuwsbrieven aanvaardt.

De gegevens worden verzameld op basis van de toestemming van de betrokkene (opt-in) voor marketingdoeleinden en kunnen te allen tijde op verzoek worden ingetrokken. De gegevens worden ook verzameld voor contractuele doeleinden (aankoop en uitvoering van de bestelling) tussen de partijen. Overeenkomstig de geldende regelgeving heeft de Koper, als natuurlijke persoon, het recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens, op rectificatie ervan, op verwijdering ervan, op beperking van de verwerking ervan en op verzet tegen de verwerking ervan voor direct-marketingdoeleinden. De Koper heeft ook recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens, d.w.z. op mededeling ervan in een gemeenschappelijk gestructureerd formaat. De uitoefening van deze rechten is gratis. Indien nodig kan de Koper zijn verzoek om een van zijn rechten uit te oefenen of een moeilijkheid of probleem met betrekking tot zijn gegevens melden: per e-mail: info@ionnyk.com, per post naar het volgende adres: SA INKCOMING, Koningin Astridlaan 92, 1310 Terhulpen, België. De Koper heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteithttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen).

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de aangegeven doeleinden te bereiken of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Verkoper. Binnen de hierboven vermelde grenzen is de verkoper derhalve gemachtigd om de persoonsgegevens die de koper eerder heeft verstrekt, op te slaan en te verwerken.


CLOSE